Innovation News Wales


Advances Wales – Rhifyn 90 ar gael nawr

Y dulliau o arloesi a welir yn y rhifyn hwn yn cynwys technoleg lliwio i gynyddu cyfraddau ailgylchu a phlatfform arloesol ar gyfer technoleg drôn yn y dyfodol.

Mae’r rhifyn hefyd yn cynnwys triniaeth newydd ar gyfer canser y fron i ymestyn oes.

Cliciwch yma i weld rhifyn diweddaraf Advances Wales.

 

Welsh thumbnail
English Thumbnail

Advances Wales – Issue 90 out now

Innovations highlighted in this edition includes colouring technology to increase recycling rates and an innovative platform for drone technology in the future.

The edition also features new breast cancer treatment to prolong life. 

View the latest issue of Adv

https://welshbizuk.wordpress.com/2019/11/10/innovation-news-wales/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow Me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.